Styrelsen

Margareta Magnusson ordförande
Sven-Ove Finngård vice ordförande
Ulla Brit Lindskog sekreterare
Per Hultin kassör
Göran Lenberg ledamot
Bengt Bengtsson ledamot
Dan Samuelsson suppleant, webbansvarig
Lena Hansson revisor
Lars-Olof Ehrnlund

valberedning

Vill du ha kontakt med bokningsansvarig? Skicka ett mail till
Sven-Ove Finngård
sven-ove.finngard@comhem.se